Steinway Piano Festival

Opdatering 27-03-20:

Det er med stor beklagelse at jeg må meddele jer at Steinway Piano Festival d. 9. maj i Musikhuset Aarhus er aflyst på grund af situationen med Corona Virus.

Opdatering 13-03-20:
Med den nyeste udvikling af Corona virus i Danmark og bl.a. lukning af skoler de næste 14 dage, vil de fleste musikskoler ikke have mulighed for at gennemføre deres lokale klaverfestival og dermed ikke have mulighed for at udtage deltagere til Steinway Piano Festival 2020 i Musikhuset i  Aarhus.

Det giver derfor stor usikkerhed om hvorvidt vi kan gennemføre Festivalen i år eller om vi skal udskyde den til en senere dato.

Vi følger situationen tæt og vil revurdere gennemførelsen af Festivalen igen når enten skolerne åbner igen eller når der kommer afgørende nyt i forbindelse med afholdelse af større arrangementer, eller hvor mange lokale festivals der har mulighed for at afholde deres udtagelse på et senere tidspunkt.

 

Er du deltager og i tvivl om hvornår eller om din musikskole afholder udtagelse til Steinway Festival, skal du kontakte dem direkte.
Har du generelle spørgsmål om Steinway Piano Festival er du velkommen til at sende en mail til Inger Kirkeby: ik@piano.dk    

 

Dette er selvfølgelig en meget speciel situation og håber på alles forståelse for evt. ændringer og aflysninger.

Følg med på enten vores hjemmeside:

https://piano.dk/steinwayfestival/

eller vores Facebookside:
https://www.facebook.com/SteinwayFestival/


Steinway Piano Festival 2020

Den XXVI Danske Steinway Piano Festival, for børn og unge op til 17 år, arrangeret af JUHL-SØRENSEN Steinway Piano Festival er en over 60 år gammel tradition hos pianofirmaet Steinway & Sons i Hamburg. Firmaet JUHL-SØRENSEN har taget idéen op, og har nu siden 1987 gennemført Steinway Festivals i Danmark og de senere år også i Sverige, Norge og Finland. Det bliver derfor 26. gang, at Juhl-Sørensen indbyder børn og unge til Steinway Piano Festival, hvor unge dygtige klaverspillere fra hele landet mødes og spiller for hinanden i en venskabelig dyst.

 

Deltagerne

Steinway Festivalen er landsdækkende, og deltagerne udvælges ved en række klaverfestivals, der afholdes i løbet af foråret på musikskoler over hele landet samt på Færøerne. Fra hver klaverfestival vil der, til den afsluttende Steinway Festival, blive udpeget ca. 3 deltagere – så vidt muligt en fra hver aldersgruppe.
Deltagerne inddeles i 3 aldersgrupper, hvor alderen beregnes pr. 1/1 2020

Gruppe A: indtil 11 år
Gruppe B: 12 – 14 år
Gruppe C: 15 – 17 år

 

Repertoire

Repertoiret skal inkludere et værk komponeret efter 1960. Man kan vælge at spille dette værk som det eneste, eller at spille endnu et stykke, frit valgt fra en anden tidsperiode.
Rytmisk musik skal være noteret ned.

 

Spilletid

Det er absolut nødvendigt, at overholde spilletiden, både af hensyn til de andre deltagere og af hensyn til hele
arrangementets tidsramme. Lærerne opfordres til at hjælpe deltagerne med at tage nøjagtig tid på stykkerne.
Dommerne kan afbryde, hvis tiden overskrides.

Gruppe A: max. 5 min.
Gruppe B. max. 7 min.
Gruppe C: max. 8 min.

 

Bedømmelse

Deltagerne vil blive bedømt individuelt ud fra alder og på baggrund af, hvor længe de har fået klaverundervisning.
Det er afgjort en fordel at vælge stykker, der beherskes godt, frem for stykker der er for svære. Alle deltagere modtager et diplom, og der vil blive uddelt 1., 2. og 3. præmie inden for hver alderskategori. Prisvinderne får mulighed for at deltage i koncerter og master classes.
Der vil ligeledes blive uddelt en publikumspris.

Som særlig udmærkelse:
En prisvinder udtages til at deltage i Den Internationale Steinway Festival i Hamburg i september 2020.
Efter festivalen vil hver deltager få tilsendt en kort evaluering baseret på dommernes udtalelser.

 

Bedømmelsesudvalg

Pianist Aya Tominaga
Pianist Emil Gryesten
Pianist John Damgaard

 

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske gennem henvendelse om deltagelse i en af de lokale klaverfestivals, der afholdes i løbet af foråret 2020. Man skal tilmelde sig den festival, der ligger nærmest i det område, hvor man bor. I brochuren vil der være en liste over årets klaverfestivals med angivelse af tidspunkt og e-mails for information.

Download brochuren her

Det understreges, at deltagere kun må tilmelde sig én af disse festivals.

 

Tid og sted

Lørdag den 9. maj 2020
Musikhuset Aarhus – Lille Sal
Kl. 11 – cirka 18

 

Billetter

Information om billetter til Steinway Piano Festival 2020 kommer senere.

 

Arrangør

JUHL-SØRENSEN A/S
Brofogedvej 10, 2400 København NV
Muslingevej, 8250 Egå
Tel.: 70 13 17 44
www.piano.dk

 

Festival sekretariat:

Juhl-Sørensen A/S
Inger Kirkeby
Brofogedvej 10, 2400 København NV
Tel.: 38 10 08 44
e-mail: ik@piano.dk

Kunstnerisk tilrettelægger og konferencier:
Musikformidler og pianist Mathias Hammer

 

arrow_upward