Regler for øvelokaler

Regler for lokaler

Lokaler udlejes for faste perioder eller lejlighedsvis og beregnes pr. time.

Alm. øvelokaler:
Lokale 1 med 1 flygel
Lokale 2 med 2 flygler
Lokale 3 med 1 flygel og 1 klaver

Koncertsal:
Plads til max. 60 personer

Sangere skal benytte lokale nr. 1 eller lokale 3

Leje af lokale pr. enkelt time: 60 kr.

Studerende kan kontakte ik@piano.dk for speciel studiepris.

Nat-takst (kl. 06-09 & 21-24) pr. enkelt time 20 kr.

Koncertsal, leje pr. time: 200 kr.

Overordnede regler

  • Lejeren har ansvar for at der betales for de bookede lokaler ved bookningen!  
  • Lejeren har ansvar for at efterlade lokalet i ordentlig og ryddelig stand.
  • Lejeren har ansvar for, at deres elever færdes stille på gange og i foyer,
  • Lejeren har ansvar for at affald ikke henkastes, men at skraldespande benyttes.
  • Der må ikke stilles drikkevarer på instrumenterne.
  • Vinduer bedes holdt lukket, mens der spilles, af hensyn til naboerne.
  • Lejeren har ansvar for at døre og vinduer er lukkede når lokalet forlades.

 

Der findes indgangsfoyer med toilet, garderobestativer og kaffemaskine,
samt mulighed for forældre til at sidde og vente på deres børn til undervisning.

Indgangsdørene fra Brofogedvej og fra Blytækkervej åbnes med en kode som fremsendes på mail efter betaling.
Læreren tager selv ansvar for at videregive koden til sine elever.

Du kan slette din bookning indtil 3 timer inden start på din bookning. Hvis du sletter en bookning er det vigtigt at du sender en mail til ik@piano.dk så vi er sikre på at din betaling ikke går tabt.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til bookningen kan du kontakte os på tlf. 70 13 17 44 eller på mail: ik@piano.dk

arrow_upward Call Now Button