Steinway Piano Festival 2016

Den XXIV Danske Steinway Piano Festival for børn og unge op til 17 år arrangeret af JUHL-SØRENSEN Steinway Piano Festival er en over 60 år gammel tradition hos pianofirmaet Steinway & Sons i Hamburg.
Firmaet JUHL-SØRENSEN har taget ideen op og har nu siden 1987 gennemført Steinway Piano Festivals i Danmark og de senere år også i Sverige.
Det bliver derfor 24. gang, at Juhl-Sørensen indbyder børn og unge til Steinway Piano Festival, hvor unge dygtige klaverspillere fra hele landet mødes og spiller for hinanden i en venskabelig dyst.

Hent Festival Brochuren her:  Steinway Festival Brochure
Læs pressemeddelelse om årets festival her: Læs Pressemeddelelse

 

Deltagerne

Steinway Festivalen er landsdækkende, og deltagerne udvælges ved en række klaverfestivals, der afholdes i løbet af foråret 2016 på musikskoler over hele landet samt på Færøerne.Fra hver klaverfestival vil der, til den afsluttende Steinway Festival, blive udpeget ca. 3 deltagere – så vidt muligt en fra hver aldersgruppe.

Deltagerne inddeles i 3 aldersgrupper, hvor alderen beregnes pr. 1/1 2016

Gruppe A: indtil 11 år

Gruppe B: 12 – 14 år

Gruppe C: 15 – 17 år

 

Repertoire

Repertoiret skal inkludere et værk komponeret efter 1960. Man kan vælge at spille dette værk som det eneste, eller at spille endnu et stykke, frit valgt fra en anden tidsperiode. Rytmisk musik skal være noteret ned.

 

Spilletid

Det er absolut nødvendigt at overholde spilletiden, både af hensyn til de andre deltagere og af hensyn til hele arrangementets tidsramme. Lærerne opfordres til at hjælpe deltagerne med at tage nøjagtig tid på stykkerne.

Dommerne kan afbryde, hvis tiden overskrides.

Gruppe A: max. 5 min.

Gruppe B. max. 7 min.

Gruppe C: max. 8 min.

 

Bedømmelse

Deltagerne vil blive bedømt individuelt ud fra alder og på baggrund af, hvor længe de har fået klaverundervisning. Det er afgjort en fordel at vælge stykker, der beherskes godt, frem for stykker der er for svære.

Alle deltagere modtager et diplom, og der vil blive uddelt 1., 2. og 3. præmie inden for hver alderskategori. Pris­vinderne får mulighed for at deltage i koncerter og master classes. Der vil ligeledes blive uddelt en publikumspris.

Som særlig udmærkelse:

En prisvinder udtages til at deltage i Den Internation­ale Steinway Festival i Hamburg Musikhalle i 2016.

Efter festivalen vil hver deltager få tilsendt en kort evaluering baseret på dommernes udtalelser.

 

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske gennem henvendelse om delt­agelse i en af de lokale klaverfestivals. Man skal tilmelde sig den festival, der ligger nærmest i det område, hvor man bor. Der vil komme en liste over de deltagende musikskoler og med info om tid og dato, samt kontaktinformation til musikskolerne.

Det understreges, at deltagere kun må tilmelde sig én af disse festivals.

Tid og sted

Lørdag den 16. april 2016
Musikhuset Aarhus

Kl. 11 – cirka 18

 

Billetter

Billetter kan købes her: KØB BILLETTER

 

Arrangør

JUHL-SØRENSEN A/S

Brofogedvej 10, 2400 København NV

Muslingevej, 8250 Egå

Tel.: 70 13 17 44 , www.piano.dk

 

Festival sekretariat:

Juhl-Sørensen A/S
Inger Kirkeby
Brofogedvej 10, 2400 København NV
Tel.: 38 10 08 44
e-mail: ik@piano.dk